ms Phobos

Notices to (ex) Mariners

1/2017 CNOOKS Reunie

Afgelopen maand kwam een gedeelte van de Leden, met bestuur en ere leden bijeen in Nunspeet voor de najaars reunie. Op 7 Oktober was Villa Vennendal wederom de plaats waar we met partners en onder het genot van Koffie, een drankje en een uitstekende lunch konden bijpraten. Vanwege diverse reden was er dit keer helaas geen collega van het Pensioenfonds aanwezig.

Gedurende de lunch zijn er foto’s genomen door onze voorzitter welke te vinden zijn middels de volgende link

In zijn dank woord herinnerde onze voorzitter alle aanwezigen aan de geplande Algemene Ledenvergadering; deze staat geboekt voor 31 Maart 2018 in het Delta Hotel te Vlaardingen.

1/2018 Algemene Ledenvergadering 2018

De afgelopen weken zijn de uitnodigingen voor de 2018 (84e) Algemene Ledenvergadering weer de deur uitgegaan. Op 31 Maart zal deze plaatsvinden, zoals gebruikelijk in het Delta Hotel te Vlaardingen. De vergadering zal de hieronder opgegeven agenda bevatten en wordt gevolgd door een lunch. Indien iemand vragen of opmerkingen heeft, neem graag contact op met de secretaris.

 1. Opening en mededelingen van de Voorzitter
 2. Herdenking van de overleden leden
 3. Welkom aan de nieuwe leden
 4. Bespreking en goedkeuring van de notulen van de 83e Algemene ledenvergadering
 5. Jaarverslag 2017 (uitleg van en vragen aan de Secretaris)
 6. Financieel verslag 2017 (uitleg van en vragen aan de Penningmeester)
 7. Verslag van de Kascontrolecommissie
 8. Verkiezing nieuw lid Kascontrolecommissie
 9. Goedkeuring door de leden van het begrotingsvoorstel 2018
 10. Bestuurs(her)verkiezing
 11. Vaststellen 85e Algemene Ledenvergadering, plaats en datum
 12. Rondvraag / Overige Mededelingen
 13. Sluiting van de vergadering door de Voorzitter