ms Ondina

Oude Notices To (ex) Mariners

03/2015 Lustrum video

Via de CNOOKS website kunt U op YouTube de lustrumvaartochtfilm "CNOOKS - 65 jaar" bekijken. Deze film is gemaakt door ons lid de heer J. van Duuren, duurt 20 minuten en is van een uitstekende beeldkwaliteit.

02/2015 Algemene Ldenvergadering 2016

De volgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 19 Maart 2016 in het Delta Hotel in Vlaardingen. Heeft u zaken waarvan u vindt dat ze door het Bestuur moeten worden behandeld meld deze dan aan de Secretaris. De uitnodiging en jaarstukken zullen tijdig worden toegezonden.

Houd 19 maart 2016 dus alvast vrij in uw agenda.

01/2015 Aflossing van de penningmeester van de CNOOKS

Tijdens de algemene ledenvergadering, welke op 28 maart j.l., werd gehouden deelde de zittende penningmeester mee per 31-12-2015 te willen aftreden. In de vergadering meldde de heer Frank Vergroessen na beraad voor de functie in aanmerking te willen komen. Inmiddels heeft hij per e-mail bevestigd beschikbaar te zijn. Het Bestuur roept de leden op tegenkandidaten te nomineren. Response gaarne voor 15 juli 2015 aan de secretaris.

Uw bijval voor de benoeming van heer Vergroessen gaarne per email aan de Secretaris (BarsingerhornEd@Gmail.Com).

08/2014 Belangrijke data

De volgende Bestuursvergadering wordt gehouden op 11 Februari 2015.

Heeft u zaken waarvan u vindt dat ze door het Bestuur moeten worden behandeld meld deze dan aan de Secretaris.

De volgende Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 28 Maart 2015 in het Delta Hotel in Vlaardingen.

De lustrum vaartocht wordt traditioneel gemaakt met de raderboot Majesteit op 29 Augustus 2015 - vertrek en aankomst in Rotterdam.

Houdt 28 maart en 29 augustus dus alvast vrij in uw agenda.

07/2014 Tentoonstelling Ondina

www.voeksregiozuid.nl/cnooks

06/2014 Reünistenvereniging Helderse Zeevaartschool (bijna) 50 jaar!

Zoals u ziet staat het voormalige zeevaartschoolgebouw in volle glorie geheel gerestaureerd nog steeds aan het Ankerpark te Den Helder. Binnenkort zal het gebouw in gebruik worden genomen door Imares. Dat is een onderdeel van de Universiteit van Wageningen en doet ondermeer onderzoek naar alles wat met "de zee" te maken heeft.

Het doel van de reünistenvereniging is het leggen en onderhouden van contacten met en tussen oud-leerlingen, oud-docenten en oud-personeel van onze voormalige zeevaartschool.
Op zaterdag 11 april 2015 wordt het vijftig jarig bestaan gevierd met een groot feest in Den Helder.
Locatie: Hotel Den Helder, u kunt hier overnachten (zelf boeken).
Marsdiepstraat 2, 1784 AP Den Helder, tel. 0223-622333, email: receptie@hoteldenhelder.nl
U kunt dit feest bijwonen door u aan te melden via de website van de reünistenvereniging van de Zeevaartschool Den Helder.
Getracht zal worden om ook de schitterend gerestaureerde school bij de feestelijkheden te betrekken.
Meldt u aan!

Nu hoor ik bij wijze van spreken al veel mensen denken: ja, leuk zo'n reünie maar ik zie er nooit iemand van mijn jaar. Of een andere gedachte die toch sterk lijkt op de genoemde. Dus... ga ik maar niet. En dat is natuurlijk heel jammer.
Om te beginnen blijken mensen van andere jaarklassen best aardig te zijn en je kunt er gewoon een praatje mee maken. Het gaat al snel over "die goeie ouwe tijd", die natuurlijk helemaal niet zo goed was, maar dat zijn we gelukkig allemaal wel zo'n beetje vergeten. Nog veel leuker is het om zelf eens een poging te doen jaargenoten op te sporen en warm te maken om aan de komende reünie deel te nemen.

Zelf heb ik dat gedaan voor de reünie van 2013. Via internet, schoolbank en facebook zijn een man of tien, sommigen met partner, naar de reünie gekomen. Gaat de bal eenmaal rollen, worden mensen enthousiast en gaan meedoen. Inmiddels hebben we contact met zeker 20 oud leerlingen uit de periode 1966-1969.

Dus wat houdt u nog tegen-!
Graag tot ziens op de reünie in 2015!

Met vriendelijke groet,
Piet Rollingswier (BS 1967-1969)

Reünistenvereniging Zeevaartschool Den Helder: ankerpark.rockopnh.nl, of
Postbus 276 1780AG Den Helder

05/2014 Interessante ontwikkeling

Er bestaat een GEPRINT 1:1250 model van een A-tanker en een K-tanker.
Deze modellen zijn ca. 130 mm lang en met een 3D printer gemaakt bij Shapeways in Eindhoven.
Als u e.e.a. wilt zien: Ga naar de website van Shapeways en search frankvanr.

Voor meer info: frankvanr@ziggo.nl

04/2014 De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd


Bestel nu! Tot 24-06-2014 verkrijgbaar voor € 24.90* (i.p.v. € 29.90). U kunt deze titel rechtstreeks bestellen of print de boekpagina uit op deze website en lever deze in bij uw boekhandel. Actienummer 90209024.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Nederlandse koopvaardij een cruciale rol bij het transport van troepen en materieel; de inzet van de koopvaardij was zonder twijfel de belangrijkste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde eindoverwinning. De prijs daarvoor was hoog. Tijdens de jarenlange en wereldwijde inzet kwamen circa 3400 zeelieden om en werd de koopvaardijvloot meer dan gehalveerd. Waar in bestaande boeken in de regel de scheepvaart centraal staat, gaat het in dit boek om de ervaringen van de zeevarenden zelf. Mede aan de hand van brieven, dagboeken en herinneringen komt de strijd op zee tot leven en krijgen ook het zeemansleven aan wal, de opvang in vreemde havens en de ervaringen van het thuisfront kleur. Ten slotte wordt de vraag beantwoord hoe het in Nederland (ver) na de oorlog was gesteld met de steun, aandacht en waardering voor de koopvaardijveteranen en hun gezinnen. De hoofdstukken worden afgewisseld met acht bijzondere portretten.


03/2014 Oproep

Het is niet algemeen bekend dat al het ex Shell Tankers BV personeel van harte welkom is toe te treden tot de CNOOKS - Club van Nederlandse Oud-gezagvoerders en Oud-hoofdwerktuigkundigen der Koninklijke Shell. Het ledenbestand van de CNOOKS loopt gestaag terug, doordat er geen "vlootaanwas" meer is en het bestand vergrijst. Begin 2014 telde de Club nog ruim 340 leden.

De CNOOKS komt 2x per jaar bij elkaar, 1x in het voorjaar voor de Algemene Ledenvergadering en 1x in het najaar (met de partners) voor de reünie om de onderlinge banden aan te halen en te versterken.

Meer informatie en hoe lid te worden vindt u op www.cnooks.nl.
Kent u een mogelijk lid, maak hem of haar dan attent op onze website.

02/2014

De volgende bijeenkomsten zijn als volgt gepland - NOTEERT U e.e.a. ALVAST IN UW AGENDA

1.De Algemene Ledenvergadering 2015:28 maart 2015 in het Delta Hotel in Vlaardingen
2.De Reunie 2014:4 oktober 2014 in het Vennendal in Nunspeet
3.De Lustrum viering in 201529 augustus 2015 aan boord van de Majesteit

E.e.a. afhankelijk van de beschikbaarheid van de locaties kunnen data alsnog worden aangepast.
De formele uitnodigingen zullen later op de gebruikelijke manier worden verzonden.

01/2014 Rekening nummer van de Penningmeester CNOOKS verandering

Het oude rekeningnummer van de Penningmeester CNOOKS 35 47 16 is veranderd in NL18INGB0000354716.

Wij verzoeken u uw automatische overschrijvingen aan te passen indien nodig. De rekening tenaamstelling blijft onveranderd:

Penningmeester CNOOKS

05/2013 Wij en onze flat

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten wat Nederland betreft van de 22.000 opvarenden 3000 zeelieden het leven. Op 10 mei 1965 werd door de woningstichting 'de Vooruitgang' gehele koopvaardij in vijf gezagvoerders geëerd:vijf flats kregen hun namen, vijf plaquettes werden op de flats aangebracht

Deze gesneuvelde gezagvoerders zijn W. Horsman (m.s. Ondina), Tj. Luidinga (s.s. Slamat), J.Stamperius (m.s. Zaandam), C. Rietbergen (s.s. Amstelland) en C.P. Dekker (s.s. Merope).

Van vrijdag 30 augustus tot en met 10 oktober 2013 wordt er bij de Historische werf Rotterdams Welvaren te Rotterdam een tentoonstelling over de Kapiteinflats gehouden. De tentoonstelling gaat over de gezagvoerders, hun schip, hun geschiedenis en de naar hen vernoemde flat.

Info over Rotterdams Welvaren: Schiehaven 15, 3024 EC Rotterdam, telefoon 010-2760115.

Het is de bedoeling dat op deze tentoonstelling foto's komen te hangen, die door de bewoners van deze vijf flats zijn gemaakt. Het thema is "WIJ EN ONZE FLAT".De tentoonstelling wordt op 31 augustus 2013 om 11.00 uur bij Rotterdams Welvaren geopend door Pieter Zegers, directeur van Rotterdams Welvaren.

De prijswinnaars van het foto-evenement "WIJ EN ONZE FLAT" worden hierna bekend gemaakt.Daarna kan men de tentoonstellingen 'Kapiteinflats', 'Het relaas van de Shell tanker Ondina' (over kapitein Horsman), het museum van de KRL met informatie over kapitein Tj. Luidinga (s.s. Slamat) bezoeken. Een rondleiding over de Historische werf Rotterdams Welvaren met bezichtiging van 'de Delft' behoort tot de mogelijkheden.

De toegang voor de Historische werf Rotterdams Welvaren is normaal zes euro; op 31 augustus 2013 betalen bezoekers zes euro voor toegang werf, één kop koffie of thee en één consumptie.

04/2013 Sluiting oude schoolgebouw ZVS Vlissingen

http://hz.nl/nl/studiekeuze/opleidingen/alle-opleidingen/voltijd/Deruyteracademy/Maritiem%20Officier/afscheid-zeevaartschool/Pages/Evenement-28-juni.aspx

01/2012 Vlucht uit Soerabaja

Afl.: Vlucht uit Soerabaja. De 93-jarige Berend van Bon was in de oorlogsjaren als machinist op de grote vaart gedwongen te varen met olie. Ruim acht jaar kon hij niet naar huis op Schiermonnikoog. Hij ontsnapte driemaal aan een zekere dood. Spectaculair was zijn ontsnapping uit Soerabaja. Hij doorbrak de Japans blokkade op een met takken gecamoufleerde mijnenveger, bijna 70 jaar geleden. In zijn 'eilandertaal' doet hij zijn indrukwekkende relaas. Van 1938 tot 1947 tot ver na de bevrijding was Berend van Bon van huis als machinist van een olietanker. Al die jaren kon hij niet naar familie op Schiermonnikoog. Met de Japanners op de hielen ontsnapte hij drie maal aan een gewisse dood. Spectaculair was zijn vlucht uit Soerabaja, door de blokkade van de Japanse vloot heen. Dat deed hij op een met takken gecamoufleerde mijnenveger, de Abraham Crijnssen, bijna 70 jaar geleden. En Van Bon filmde het allemaal zelf. Van Bon was tweede machinist op de Shell-tanker Aldegonda. Toen de oorlog in Nederland uitbrak, voer hij in de wateren rond het toenmalige Nederlands-Indië. Zijn eerste opdracht was om 600 ton vliegtuigbenzine op te halen in Singapore voor de Nederlandse luchtmacht op Sumatra. Inmiddels ging ook Japan op oorlogspad. Vlakbij Sumatra werd de Aldegonda geraakt door een Japanse vliegtuigbom en vloog in brand. Van Bon moest snel van boord, maar keerde met andere bemanningsleden terug om de brand te blussen. Zijn schip moest voor reparatie naar Soerabaja. Daar maakte Van Bon van zeer dichtbij het Japanse bombardement mee en besloot zelf te gaan filmen. Zijn beelden zijn uniek. Tevergeefs probeerde hij weg te komen op een koopvaardijschip. De Japanse vloot heeft, als in de Slag om de Javazee, de geallieerde vloot verpletterd en blokkeerde de haven van Soerabaja. Op een mijnenveger kon hij mee. Het was de Abraham Crijnssen die met takken bedekt eruit zag als een tropisch eiland. Varend door de maanloze nacht kon het schip Australië bereiken. Van Bon meldde zich daar bij de marine om jachtvlieger te worden tegen de Japanners. De Shell stak daar echter een stokje voor. De oude man is er nog steeds kwaad over: 'Toen zag ik mijn jongensdroom in rook opgaan.' Het zou nog tot 1947 duren eer Berend van Bon Schiermonnikoog kon terugzien.

02/2012 De oude "Koopvaardij" bij weblog gaat 1 maart uit de lucht

De site draait al enige tijd op koopvaardij.blogspot.nl

Notices to (ex) Mariners 01/2011

01/2012 Let op:

De Algemene Ledevergadering die voor 31 maart was gepland is een week naar voren gehaald. De vergadering is nu dus op 24 maart a.s. De in uw uitnodiging vermelde datum van 24 maart is derhalve goed.

02/2012 Vergaderingen en bijeenkomsten

 1. De volgende Bestuursvergadering zal worden gehouden op 15 augustus 2012 (Datum gewijzigd!).
  Mocht u zaken welke de aandacht van het Bestuur verdienen willen opbrengen, meld deze dan per e-mail aan de Secretaris.
 2. De najaarsreünie voor de leden met hun partners zal op 10 november 2012 in het Vennendal te Nunspeet worden gehouden.
 3. In de Algemene Leden Vergadering 2012 is de volgende vergadering vastgesteld op 23 maart 2013 in het Delta Hotel in Vlaardingen.
Algemene Ledevergadering CNOOKS, Zaterdag 26 Maart 2011

De Algemene Ledenvergadering zal definitief worden gehouden op 26 Maart a.s. in het Delta Hotel in Vlaardingen. U bent inmiddels met een mailing geïnformeerd.

Najaarsbijeenkomst CNOOKS, Zaterdag 19 november 2011

De najaarsbijeenkomst zal hoogst waarschijnlijk worden gehouden op 19 November 2011, wederom in het vertrouwde Vennendal in Nunspeet.
U wordt later formeel op de hoogte gebracht, houd deze datum alvast vrij in uw agenda.

Notices To (ex) Mariners 03/2010

Algemene Ledevergadering CNOOKS, Zaterdag 26 Maart 2011

Omdat het Delta Hotel reeds door anderen besproken was op de datum van de door ons geplande Algemene Ledenvergadering in 2011, wordt de datum voor de ALV nu verzet naar zaterdag 26 Maart 2011. Spreekt u collega’s geef dan e.e.a. aan ze door. U zult later in de formele uitnodiging verder worden geïnformeerd.

Notices To (ex) Mariners 02/2010

Geacht Voeksbestuur,

Ik ben zelf gepensioneerd van Shell,vanaf mijn pensioen ben ik steets aktief bezig.

Vanaf 2002 ben ik bezig ald vrijwilliger bij het restaureren van de oude zeesleper Elbe daar het varen mij in het bloed zit heb ik dit project gekozen.

Ik wordt nu 73 jaar en doe het nog steets met plezier, ik heb zelf ook een website van de zeesleper Elbe home.kpn.nl/g.spruit2 we zijn nu zover dat we over een paar maanden gaan proefvaren.

Als er gepensioneerde zijn of nog niet ze mogen me altijd mailen of bellen, ze mogen ook op elke zaterdag komen kijken op de Elbe er wordt ook op zaterdag gewerkt, ook dan mij even mailen of bellen ik zorg er dan voor dat er dan mensen zijn die die de rondleidingen geven.

Ik heb maar eenadvies mensen ga niet achter de graniums zitten dan ben je snel oud. Wij hebben geen vast rooster men kan komen wanneer men wil.

Voor vragen omtrend dit project
G. Spruith
mailadres g.spruit2@kpnplanet.nl en gunspr3@kpnplanet.nl

Met vriendelijke groeten
Günther Spruit

Notices To (ex) Mariners 01/2010

Wellicht is er onder onze leden iemand die bereid is te helpen.

Geachte heer/mevrouw,

Ik benader u, omdat ik via mijn vader (Frans Wortel, broer van Jan Wortel), te horen kreeg dat er een netwerk is van de gepensioneerden van Shell. De vraag die ik u wil stellen is dat wij als STC-Group, de moederorganisatie van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam, op zoek zijn naar een lector voor het onderdeel van de school die zich bezig houdt met het “haven industrieel complexö.

Daarbij ben ik nu uitvoerend projectmanager voor het project dat heet Process Centre of Excellence (PCOE). Voor onze locatie Brielle (waar de procesoperators op MBO niveau worden opgeleid) hebben we afgelopen jaren een Oefenfabriek opgezet (www.oefenfabriek.nl) met het idee deze te gebruiken voor het opleiden van de leerlingen (door te kunnen oefenen in de oefenfabriek), maar ook voor het doen van onderzoek om dit onderdeel van de STC-Group op een hoger niveau te tillen. Voor het opzetten van dit deel (vooral de inhoud) zijn we op zoek geweest naar een lector, maar die zijn zeer dun gezaaid in procesindustrie, en zijn we nu op zoek naar iemand die deze uitdaging wil aangaan voor de komende jaren en uiteindelijk een lectorfunctie te gaan bekleden voor onze procesindustrie tak (zie de vacature die is opgesteld voor de inhoud van de functie: www.stc-group.nl/documents/lectoraatproces_000.pdf). We hebben op de vacature die is gepubliceerd in diverse landelijke bladen geen geschikte kandidaat kunnen vinden.

Het idee dat ik u benader is om te zien of er binnen de (pas) gepensioneerde Shell medewerkers iemand aanwezig is die graag nog een grote uitdaging wil aangaan. Mijn vraag is of jullie dit bericht binnen jullie netwerk verspreiden en ons daarbij zouden kunnen en willen helpen.

Ik hoor graag uw reactie. Hebt u nog aanvullende vragen / opmerkingen dan kunt u mij bereiken via de onderstaande gegevens.

Alvast bedankt.

M.v.g.
Daniel Wortel
Project Manager

STC-Group
Lloydstraat 300
3024 EA Rotterdam
tel: +31 (0)10 4486000
fax: +31 (0)10 4486029
mob: +31 (0)6 24734578
www: www.stc-group.nl
E-mail: Wortel@stc-r.nl

De toekomstige bijeenkomsten zijn: noteert u deze alvast in uw agenda!

 • De najaarsreünie 2009 zal plaatsvinden op zaterdag 14 november 2009 in het Vennendal Hotel in Nunspeet
 • In de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten de Algemene Ledenvergadering in 2010 op 10 april in het Delta Hotel in Vlaardingen te houden.
 • De lustrumviering (in 2010 bestaat de CNOOKS 60 jaar), zal worden gehouden op de laatste zaterdag in Augustus 2010 (= 28 augustus 2010 ). U wordt hierover later nog geïnformeerd.

Notices To (ex) Mariners 01/2007

Bijeenkomsten - noteert u alvast in uw agenda!
 • De najaarsreünie 2007 zal plaatsvinden in het Vennendal Hotel in Nunspeet op 17 november 2007
 • In de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2007 is besloten de Algemene Ledenvergadering in 2008 op 12 april in het Delta Hotel in Vlaardingen te houden.

Notices To (ex) Mariners 02/2006

Bijeenkomsten - noteert u alvast in uw agenda!
 • De najaarsreünie 2006 zal plaatsvinden in het Vennendal Hotel in Nunspeet op 23 september 2006
 • In de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2006 is besloten de Algemene Ledenvergadering in 2007 op 21 april in het Delta Hotel in Vlaardingen te houden.
 • De najaarsreünie 2007 zal worden gehouden in het Vennendal Hotel in Nunspeet.

Notices To (ex) Mariners 01/2006

In de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2006 is besloten de Algemene Ledenvergadering in 2007 op 21 april in het Delta Hotel in Vlaardingen te houden.

Notices To (ex) Mariners 04/2005 (P)

Hoewel onderstaand nog niet definitief is besloten, raden wij u aan alvast ruimte in uw agenda vrij te houden voor de volgende bijeenkomsten:

Algemene ledenvergadering 2006 - 22 april
Najaarsreünie 2006 - 23 september

Onnodig te stellen dat u te zijner tijd volledig zult worden geïnformeerd en de uitnodigingen op de gebruikelijke manier worden verzonden.

Notices To (ex) Mariners 03/2005

Notice 01/2005 vervallen
Notice 02/2005 vervallen

Notices To (ex) Mariners 02/2005

 1. School voor scheepswerktuigkundigen Apeldoorn
  Gebouw school voor scheepswerktuigkundigen te Apeldoorn verdwijnt. Oud-leerlingen proberen reünie van de grond te krijgen. De school aan de Loolaan in Apeldoorn, waarin tientallen jaren de school voor scheepswerktuigkundigen en de autotechnische school waren gevestigd, zal in 2007 worden afgebroken.

  In 1939 lukte het J.J. Oltmans, van oorsprong marineman en directeur van de ambachtschool in Apeldoorn, om een dagopleiding Machinistenschool van start te laten gaan. In 1942 kwam daar een autotechnische school bij. In 1949 werd de Machinistenschool omgevormd tot de school voor Scheepswerktuigkundigen. Na omzwervingen door Apeldoorn kon in 1959 in Apeldoorn aan de Loolaan het nieuwe gebouw in gebruik genomen worden, dat door Prins Bernhard werd geopend. In 1964 werd het 25 jarig bestaan gevierd.

  Honderden jongemannen uit Apeldoorn en wijde omgeving zijn in die jaren opgeleid voor het Voorlopig Diploma, het laagste diploma scheepswerktuigkundige Grote Handelsvaart met staatsexamen in Den Haag. De gediplomeerden zwierven daarna uit over de wereldzeeën en begonnen veelal in de rang van 5de of assistent-scheepswerktuigkundige. Om vervolgens, met tussentijds studieverlof, de hogere diploma’s te halen en op te klimmen tot hoofdwerktuigkundige. Ook hebben velen het bedrijfsleven versterkt als zij na een aantal vaarjaren kozen voor een waljob. In 1990 is de school gesloten. Men kan men voor deze studie, die nu ook op Hbo-niveau aangeboden wordt o.a. terecht in Vlissingen, Terschelling, Amsterdam of Utrecht.

  Nu het gebouw op de nominatie staat om te worden afgebroken hebben de broers Gert en Wim Bruins geprobeerd om via archieven oude gegevens en oud-leerlingen te achterhalen. Dat is een moeizaam proces omdat er weinig bewaard is gebleven. Bovendien zijn veel leerlingen zoals gezegd, uitgezworven en moeilijk traceerbaar. Zij hopen dat verspreiding van dit bericht via de krant en Internet uiteindelijk zal leiden tot een reünie.

  Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de SvS (afkorting voor de school voor scheepswerktuigkundigen) en oud-leerling is of oud-leerlingen kent, wordt verzocht dit te melden aan Gert Bruins, Piet Heinstraat 7 Twello, postcode 7391WK; telefoon: 0571-271217 of via e-mail: gertbruins-twello@wanadoo.nl

Notices To (ex) Mariners 01/2005

 1. CNOOKS op het WEB
  De CNOOKS heeft nu haar eigen website operationeel, surf naar www.cnooks.nl. De CNOOKS pagina's die het bestuur van de VOEKS ons zo welwillend op haar website ter beschikking stelde zullen t.z.t. worden opgeheven. Hans Koeman, de webmaster van VOEKS.nl zal ook als CNOOKS webmaster optreden. Natuurlijk blijft de VOEKS site - www.voeks.nl voor iedereen van groot belang. De Notices to (ex) Mariners zullen met ingang van heden alleen nog op de COOKS website worden gezet.

 2. Bijeenkomsten
  Noteert u alvast in uw agenda en houd onderstaande data vrij:
  • 17 september 2005 Lustrum vaartocht vanuit Rotterdam naar Schoonhoven met de salonboot “De Majesteitö en terug. Parkeren: surf naar “Gemeente Rotterdamö vervolgens “Verkeer en vervoerö daarna “Parkeerlijnö. De Erasmus parkeergarage is vlak bij de aanlegplaats van De Majesteit. Natuurlijk ontvangt u bij de uitnodiging de nodige informatie op papier.
  • Op 22 april 2006 zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden - de plaats moet nog worden bepaald.