Sultan van Langkat

Zoeken in programma sources

String case-sensitive

(zoeken in mappen . inhoud css)

In het resultaat wordt getoond:
de directory en het module waarin de string gevonden is
de regel in het module waarin de string gevonden is
de positie in die regel (tab is slechts één positie)
meerdere hits binnen een regel worden niet vermeld
de volledige regel wordt getoond en de gevonden string in rood
de coderegel wordt als html ge-evalueerd en dat kan onverwachte output geven

rewritten by Hans Koeman, 2012-2016