Inleiding over de Shell-groep (periode 1890-1990)

 

16-06-1890 : Opgericht de N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in         

                      Nederlandsch-Indie. (K.N.M.E.P.)

01-04-1892 : Transport van eerste olie (lampolie) in blikken van 18 liter verpakt per 2 stuks in houten kist.     

                      Vervoer met gecharterde Chinese schepen van 450 brt. tonnage.

1896                     : De eerste eigen schepen in dienst gesteld t.w. de Besitang ( 1896-1920 468 brt.) en de Berandan      

                      ( 1896-1902 442 brt.). De Besitang werd gebouwd bij Rijkee & Conté Rotterdam. De Berandan

                      Een Engelse werf. Later in het jaar gevolgd  door de Halaban (1897-1926 624 brt.) en Babalan

                      (1897-1915 536 brt.)

1897                     : opgericht  ”The Shell Transport & Trading Company’’ Ltd. London.

1898            : Aankoop van de Astral en herdoopt in Salahadji en de eerste grote zeetanker van 2.280 brt.

17-05-1902 : Fusie van de K.N.M.E.P. en de Shell T & T Comp.Ltd. tot een nieuwe maatschappij genaamd     

                     ‘’The Shell Transport & Royal Dutch Petroleum Co.’’ ( Bekend als British-Dutch).

06-05-1904 : Opgericht de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij (N.I.T.) waarin ondergebracht

                      de schepen Halaban, Babalan, Besitang, Haliotis en Trigona met als thuishaven Batavia.

26-02-1907 : Basis van Koninklijke Shell met een Nederlandse (60%) en Engelse(40%) maatschappij. Eveneens  

                      werd de Bataafsche Petroleum Maatschappij (B.P.M.) opgericht gezeteld te S Gravenhage.

16-12-1912 : Opgericht de N.V. Petroleum Maatschappij ‘’La Corona’’ te s’Gravenhage.

1916                     : De eerste schepen bij La Corona waren Ares (1913-1917 5.366 brt.), Artemis (1914-1938 3.809   

                      brt.), Hermes (1914-1950 3.768 brt.) en Selene ( 1914-1939 3.738 brt.) (allen ex.N.I.T.) en  

  J.B.August Kessler (1902-1936 5.104 brt.).

21-07-1917 : Opgericht de Curacaosche Scheepvaart Maatschappij (C.S.M.) met als thuishaven Willemstad.

                      De eerste schepen bij de C.S.M. waren houten lichters zoals de Oranjestad (1918-1922 800

                      brt.) en de Willemstad (1918-1922 800 brt).

1920-1921      : Aankoop van acht Britse kanonneerboten die van monitor tot tanker (500 brt.) werden omgebouwd.  

                     Ze  kregen als naam Maleise cijfers 1 t/m 8 t.w. Satoe (1), Doewa (2), Tiga (3), Ampat

                     (4), Lima (5),  Anam (6), Toedjoe (7),  Delapan (8) en kwamen in dienst bij de C.S.M.

1929                     : Vanaf 1929 voeren 32 zogenaamde ‘’Lake-tankers’’ van het meer van Maracaibo naar Curacao en

                      terug  dagelijks werd bijna 22.000 tonolie aangevoerd.

1930            : Begin 1930 bestond de Nederlandse Shell-vloot uit 59 schepen en de Engelse-vloot uit 65 schepen.

1933-1939      : gedurende deze jaren werden 70 nieuwe schepen in dienst gesteld waarvan 44 % onder NL-vlag,

  38 % onder UK-vlag en 18 % onder vreemde vlag.

23-05-1935 : Opgericht de N.N.G.P.M. waar de B.P.M. voor 40% in deelnam.

1935           : De verhouding tussen stoom- en motorschepen kwam voor het eerst ten gunste van de  

                     motorschepen (79 stoom en 80 motorschepen). In die tijd kwamen ook de zogenaamde ‘’triple-

                     twelve’’schepen in dienst.(12.000 ton laadvermogen, 12 knopen per uur en 12 ton dieselolie

                     verbruik per dag. 

1940-1945      : Begin 1940 had de Shell 94 schepen ( 36 La Corona, 22 N.I.T. en 36 C.S.M.) in de vaart onder

                     Nederlandse-vlag. In een apart hoofdstuk wordt deze periode behandeld.

02-11-1949 : I.v.m. de onafhankelijkheid van Indonesie wordt de naam van de Nederlandsch-Indische Tank- 

                     Stoomboot Maatschappij gewijzigd in Nederlands-Indonesische Tankvaart Maatschappij ( N.I.T.)

01-01-1950       De N.V. Petroleum Maatschappij ‘’La Corona’’ wordt ook de reder voor:

N.V. Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij.

N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij.

N.V. Nederlands-Indonesische Tankvaart Maatschappij.

01-01-1955 : Opgericht Shell Tankers N.V. met hoofdkantoor te ’s Gravenhage en de rederij te Rotterdam.

                      De vloot bestaat dan uit 56 schepen plus een nieuwbouwprogramma van 17 schepen w.o. de

                      K-schepen.

13-08-1960  : Opening nieuw Shell-hoofdkantoor aan het Hofplein te Rotterdam.

1960-1961  : Steeds grotere tankers kwamen in de vaart waaronder de ‘’V’’klasse 33.000 ton, de ‘’Z’’klasse  

                     39.530 ton, de ‘’O’’ klasse 50.000 ton en vervolgens de Sepia van 67.000 ton.

1964                    : De ‘’D’’ klasse (70.000 ton) werd in dienst gesteld Een van de D-klasse werd op de tekentafel  

1965                      vergroot  tot 110.000 ton .De schaalvergroting bleef doorgaan met de M-klasse van 210.000 ton

                     gevolgd door de L-klasse van 318.000 ton.

1976           : Om economische redenen werd de vloot terug gebracht tot 49 schepen, 6 waren opgelegd.

1978                    : Shell-vloot verder terug gebracht tot 43 schepen.

1990                    : Shell bestaat 100 jaar!

1997                    : Shell Tankers B.V. hield op te bestaan. De schepen van Shell Tankers UK London, Shell

                     Tankers B.V. Rotterdam, Shell Tanker GmbH Hamburg en Societe Maritime Shell Parijs werden 

                     Ondergebracht bij de nieuwe werkmaatschappij “Shell International Trading and Shipping

                     Company Ltd.” te London. De schepen kwamen onder de vlag van Isle of Man te varen.

 

Tot zover een beknopt overzicht van de Shell- en haar vlootgeschiedenis.

 

 

De allereerste tanker die in 1885 in de vaart werd gebracht om vloeibare lading te vervoeren was de “Gluckauf” van de German-American Petroleum Company. Haar tonnage bedroeg 2.307 brt. ton met een triple-expansie-machine in het achterschip. Zoals gebruikelijk in die tijd werd de motor ondersteund door zeilen welke aan drie masten werden gevoerd. Ze had acht ladingtanks. Na een stranding in 1893 ging de “Gluckauf” verloren. Dat het concept van tankers aanvaard was blijkt dat in 1891 al zo’n 80 tankschepen in de vaart waren.

De eerste twee schepen voor de “Koninklijke” K.N.M.E.P. waren de zusterschepen Besitang en Berandan

die zowel verpakte (twee blikken van 18 lt in een houten krat)  als onverpakte lading kon vervoeren. Ze waren nog uitgerust met zeilen die echter zelden of nooit werden gebruikt.

Voor 1900 was de vloot uitgebreid tot een zestal schepen, vier kleinere tankers (circa 500 dwt.)  de Besitang, Berandan, Babalan en Halaban en daarnaast twee grotere schepen (circa 2.300 brt.) de Salahadji (ex Astral) en Sultan van Langkat. De kleine schepen hadden in de archipel bemanning van 26 koppen aan boord.

De concurrentie in het Verre Oosten kwam o.a. van firma Marcus Samuel & Co. te Londen met de ss. Murex (4.200 dwt.). In 1897 richtte hij de “The Shell Transport & Trading Company Ltd.” op.  In 1902 fuseerde de K.N.M.E.P. met de Shell T & T Comp. en werd de basis gelegd voor een van de meest voorstaande tanker-maatschappijen ter wereld voor de komende eeuw.

Toen in 1883 de Waterweg was voltooid  werd de ontwikkeling van de petroleumhaven  in Charlois ter hand genomen. In 1902 ving de eerste produktie plaats  nadat de “Batoum” een lading van 6.000 ton olie had gelost.

In 1914 bestond de vloot uit 13 schepen terwijl de Ares, Artemis, Hermes, Lara, Selene en Poseidon besteld waren. Inclusief de bestelde schepen bestond het draagvermogen 47.750 ton. Daarnaast waren er 5 lichters in dienst met 7.500 ton draagvermogen. Hoewel ik de sleepboten niet behandel waren in 1914 een viertal slepers in dienst t.w. Ajax , Atlas, Daisy en Neptunus. Opvallend is dat de Nederlandse schepen nog geen “schelpnaam” hadden dit in tegenstelling met de onder Engelse vlag varende schepen.

Om de neutraliteit tijdens W.O.I te onderstrepen werd een aantal schepen onder gebracht bij “La Corona”. Dit waren de Ares, Artemis, Hermes, Selene en J.B.August Kessler. Ook de in aanbouw zijnde Iris (bij Gebr. Pot Bolnes) ging naar “La Corona”.  Helaas betekende dit niet dat deze schepen gevrijwaard bleven van aanvallen.

De Juno liep op 22-01-1917 op een mijn maar zonk niet. De Ares werd door een Duitse onderzeeboot aangehouden en nadat de bemanning in de reddingboten waren gestapt werd ze in brand geschoten. De J.B.August Kessler werd op 22-03-1917 getorpedeerd maar bleef drijven. Op 30-03-1917 werd de Hestia getorpedeerd door een onderzeeboot.

In 1918 was de vloot gegroeid naar 26 schepen w.v. 13 bij N.I.T., 5 bij La Corona, 4 bij B.P.M. en 3 bij Ned.Indische Industrie en Handel Mij. De bemanning op de schepen was veelal zeer uitgebreid in die tijd. De J.B. August Kessler had 45 bemanningsleden, De Iris 42, de Juno 37, de Vulcanus 33 en de Halaban 31 !

Begin twintigerjaren kwamen zes nieuwe schepen in dienst. De twee kust-tankers Dione en Milo, twee middenklasse schepen van 2.000 dwt. Mariquita en Juanita en twee grote tankers van ruim 8.000 dwt. de Scopas en Semiramis.

In 1921 kwamen de 8 ex. Monitor-schepen in dienst zoals aangegeven in de inleiding. Het waren 5 motor- en 3 stoomschepen met 2 schroeven. De schepen hadden geen eigen ladingpompen. Ze werden ingezet op de route Venezuela- Curacao en maakten acht reizen per maand.  Deze monitors werden in 1920/1921 in Nederland verbouwd tot tanker o.a. bij de werf De Hoop te Hardinxveld.

Alle schepen van 1896 tot en met 1923 worden hierna behandeld. In een ander artikel vindt u schepen die in dienst van de Shell kwamen na 1923.

 

De schepen onder Nederlandse vlag in de periode 1896-1923.

 

1)       Besitang 1896  (roepnaam TBVP)  Diensttijd 1896-1920

Bouwer  : Fa. Rijkee & Co. Scheepswerf Katendrecht, Rotterdam (bouwnummer 80)

Tonnage : 468 brt., 294 nto., en 450 dwt.

L X B X H : 45,85 X 7,32 X 3,18 mt.

Machine : De Maas compound stoommachine 32 nhp / 240 ipk.  Snelheid 7,5 knopen.

Op 1 maart 1896 liep ze voor de eerste keer de haven van Pangkalan Berandan binnen.

1896-1904 Besitang N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Batavia.

1904-1908 Besitang N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1908-1913 Besitang N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Company      

                          London.

       1913-1920 Besitang N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

       1920-1934 Ning-Chow  Eastern Nac.Comp.Canton “Ning Chow”.

 

2)    Beradan 1896  (roepnaam TBVN)  Diensttijd 1896-1902

Bouwer  : Greenock & Grangemouth Dockyard Ltd. U.K. (bouwnummer 187)

Tonnage : 442 brt., 312 nto., en 466 dwt.

L X B X H : 47,37 X 7,32 X 1,98 mt.

Machine : Shanks Morrice & Co. Glasgow type Compound 2 van 64 nhp.  

Op 1 april 1896 liep ze voor de eerste keer de haven van Pangkalan Berandan binnen.

1896-1902 Beradan N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Batavia.

       Op 10 februari 1902 tijdens slecht weer in de Straat Banka bij de Toedjoek Eilanden gezonken.

       Hierbij kwamen 13 van de 26 opvarenden om het leven.

 

3)       Babalan 1897  (roepnaam TBPR)  Diensttijd 1897-1913

Bouwer  : Fa. Rijkee & Co. Scheepswerf Rotterdam (bouwnummer 85)

Tonnage : 536 brt., 339 nto., en 536 dwt.

L X B X H : 56,52 X 7,85 X 3,12 mt.

Machine : De Maas triple-expansie 64 nhp / 400 ps.  

In oktober 1897 in dienst gesteld.

1897-1905 Babalan N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Batavia.

1905-1908 Babalan N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1908-1913 Babalan N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Company      

                          London.

       1913-1914 Babalan Burmah Oil te Singapore.

       1914-1915 Babalan   Burmah Oil “Yomah” te Rangoon, Birma.

       1915-1924 Yoman     herdoopt Burmah Oil te Rangoon, Birma.

       1914-1928 Abruzzi Soc. Nazionale Olii Menerali Genua, Italie.

       1928-1944 Abruzzi Italana Petroli Genua, Italie.

       Op 26 mei 1944 gebombardeerd en gezonken in de haven van La Spezia, Italie, later

       geborgen en gesloopt.

 

4)       Halaban 1897  (roepnaam TDNB)  Diensttijd 1897-1926

Bouwer  : Fa. Rijkee & Co. Scheepswerf Rotterdam (bouwnummer 84)

Tonnage : 624 brt., 395 nto., en 605 dwt.

L X B X H : 56,52 X 7,54 X 3,12 mt.

Machine : De Maas triple-expansie 64 nhp / 400 ps.  

In augustus 1897 in dienst gesteld.

1897-1906 Halaban N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Batavia.

1906-1908 Halaban N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1908-1913 Halaban N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Company      

                          London.

1913-1926 Halaban N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

       1926-1929 Halaban Maru Nippon Yusosen K.K. Yokohama, Japan.

       1929-1943 Halaban Maru Miyako Kisen K.K. Yokohama, Japan.

       In 1945 in Singapore aangetroffen met machineschade.

       In 1945 gesloopt te Singapore na maar liefst 46 actieve dienstjaren.

 

5)       Sultan van Langkat 1897  (roepnaam PTDB)  Diensttijd 1897-1931

Bouwer  : Deptford Palmer & Co. Sunderland U.K. (bouwnummer 560)

Tonnage : 3.035 brt., 2.308 nto., en 3.950 dwt.

L X B X H : 102,11 X 12,01 X 4,72 mt.

Machine : G. Clark 303 nhp    

1897-1908 Sultan van Langkat N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen. 1900           Verbouwd bij Caledon Shipbuilding Comp.London

1908-1912 Sultan van Langkat Bataafse Petroleum Mij. / Anglo Saxon Oil Company London. 

1912-1920 Sultan van Langkat  Bataafse Petroleum Mij.

1920-1931 Sultan van Langkat N.V. Scheepvaart  Maatschappij Palmlijn Amsterdam.

       1931-1933 Velley A/S Velley Sandefjord.

       In 1934 gesloopt te Sheffield.

       Tekening van J.C. van Boeckel.

 

6)       Salahadji 1889  (roepnaam PHKB)  Diensttijd 1898-1920

Bouwer  : Deptford Palmer & Co. Sunderland U.K

Tonnage : 2.280 brt., 1.471 nto., en 3.460 dwt.

L X B X H : 85,65 X 11,63 X 5,94 mt.

Machine : triple-expansie  219 nhp   Snelheid 7,5 knopen.

1889-1898 Astral Astral S.S. Co. (W. Tapscott & Co.) Liverpool.

1898-1908 Salahadji N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen.           

1908-1913 Salahadji  Bataafse Petroleum Mij. / Anglo Saxon Oil Company London. 

1913-1919 Salahadji  Bataafse Petroleum Mij.

1919-1920 Salahadji N.V. Scheepvaart  Maatschappij Palmlijn Amsterdam.

       1920-1921 Salahadji N.V. Petroleum & Scheepvaart Mij. Salahadji, Batavia.

       1921-1924 Gustav Schindler J.Schnidler Hamburg.

       1924-1927 Gustav Schindler Masconomo GmbH  Hamburg.

       1927-1928 Gustav Schindler Tankschiff Julius Schnidler Hamburg.

       Op 17 augustus 1928 wrak geslagen bij Bonny en in 1929 gesloopt.

 

7)       J B August Kessler  1902  (roepnaam PFCM)  Diensttijd 1902-1935

Bouwer  : Scheepswerf & Werktuigbouw Fijenoord Rotterdam (bouwnummer 185)

Tonnage : 5.104 brt., 3.198 nto., en 6.565 dwt.

L X B X H X D : 114,91 X 15,24 X 9,45 X 6,58 mt.

Machine : Werf-triple-expansie  1.600 pk.   Snelheid 10 knopen.

In december 1902 in dienst gesteld.

1902-1908 J B August Kessler N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen.           

1908-1913 J B August Kessler N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Co.      

1913-1916 J B August Kessler N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1916-1935 J B August Kessler N.V. Scheepvaart  Maatschappij La Corona.

        In 1917 getorpedeerd maar niet gezonken door UC 28 door Britse Marine naar Engeland gesleept en

        gerepareerd.

        In 1921 nieuwe machine geinstalleerd 1.800 pk. snelheid 11 knopen.

        In 1936 gesloopt te Shanghai, China.

 

8)       Haliotis  1898  (roepnaam TDNQ)  Diensttijd 1906-1930

Bouwer  : Armstrong Whitworth & Co. Newcastle U.K. (bouwnummer 678)

Tonnage : 1.739 brt., 1.070 nto., en 2.280 dwt.

L X B X H  : 73,76 X 12,24 X 5,26 mt.

Machine : Wallsend Slipway-triple 217 nhp.   

In augustus 1898 in dienst gesteld.

1898-1902 Haliotis  Anglo Saxon Oil Company London.           

1902-1906 Haliotis N.V. Ned. Indische Industrie & Handels Mij.      

1906-1908 Haliotis N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1908-1913 Haliotis N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1913-1922 Haliotis  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1922-1923 als opslagschip.

1923-1924 Nafta  Nafta Soc. Italiano de Petrolied Affini, Genua.

1924-1943 Aureola  herdoopt, Nafta Soc. Italiano de Petrolied Affini, Genua.

1943-         Zeila  herdoopt, Nafta Soc. Italiano de Petrolied Affini, Genua.

       Op 23 maart 1943 getorpedeerd door HMS Unison.

 

9)       Nerite  1904 (roepnaam PKLA)  Diensttijd 1904-1935

Bouwer  : Armstrong Whitworth & Co. Newcastle U.K. (bouwnummer 758)

Tonnage : 2.166 brt., 1.453 nto., en 3.025 dwt.

L X B X H  : 78,66 X 14,07 X 5,54 mt.

Machine : Wallsend Slipway-triple 216 nhp. / 1.120 pk.  

In december 1904 in dienst gesteld.           

1904-1908 Nerite N.V. Ned. Indische Industrie & Handels Mij.      

1908-1913 Nerite N.V. Ned. Indische Industrie & Handels Mij / Anglo Saxon Oil Comp. London.

1913-1923 Nerite N.V. Ned. Indische Industrie & Handels Mij.      

1923-1927 Nerite  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Bataafse Petr. Mij.

1927-1924 Nerite Nafta Soc. Italiano de Petrolied Affini, Genua.

1924-1931 Nerite Bataafse Petroleum Maatschappij.

        In 1931 verkocht voor 2.200 Engelse pounds vor de sloop in Japan.

 

10)    Perlak 1904 (roepnaam ….)  Diensttijd 1904-1926

Bouwer  : Scheepswerf & Werktuigbouw Fijenoord Rotterdam (bouwnummer 196)

Tonnage : 1.864 brt., 1.087 nto., en 1.864 dwt.

L X B X H X D : 73,76 X 12,80 X 6,12 X 5,66 mt.

Machine : Werf-triple 215 nhp.   

1904-1907 Perlak N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen, Batavia.            

1907-1910 Perlak  Bataafse Petroleum Maatschappij / Anglo Saxon Oil Company London.   

1910-1925 Perlak Indo Burmah Oil Company London.

1925-1931 Perlak Anglo Saxon Oil Company London.      

        In december 1931 gesloopt te Yokohama.

 

11)    Peluse  1884 (roepnaam THBV)  Diensttijd 1906-1910

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 344 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 40,72 X 7,67 X 3,25 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1901 Peluse zandzuiger bij Suez Canal Company.            

1901-1903 Peluse  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1903-1906 Peluse Asiatic Petroleum Co. Ltd. Hong Kong.

1906-1910 Peluse  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij, beheer bij Shell

                  Trading-Samuel & Co. te Singapore.      

        In 1910 als hulk gesloopt te Batavia.

 

12)    Said  1884 (roepnaam THJV)  Diensttijd 1904-1912

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 344 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 40,72 X 7,67 X 3,25 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1901 Said hopperzuiger bij Suez Canal Company.            

1901-1903 Said  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1903-1904 Said Asiatic Petroleum Co. Ltd. Hong Kong.

1904-1909 Said  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij, beheer bij Shell

                  Trading-Samuel & Co. te Singapore.  

1909-1912 Said  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij / B.P.M.

        In 1912 als hulk gesloopt te Batavia.

 

13)    Trigonia 1898 (roepnaam TJGN)  Diensttijd 1904-1922

Bouwer  : Armstrong Whitworth & Co. Newcastle U.K. (bouwnummer 677)

Tonnage : 1.739 brt., 1.056 nto., en 2.280 dwt.

L X B X H : 73,76 X 12,24 X 5,26 mt.

Machine : Wallsend Slipway-triple 217 nhp.   

1898-1900 Trigonia  Shell Transport & Trading Co. / Samuel & Co.            

1900-1906 Trigonia N.V. Ned. Indische Industrie & Handels Mij.       

1906-1908 Trigonia N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1908-1913 Trigonia N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Company.

1913-1922 Trigonia N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1922-1924 Trigonia Anglo Saxon Oil Company London.

1924-1938 Shell IX Compania Shell Portugal.

1938-1940 als opslagschip in gebruik.

        In 1940 gesloopt.

 

14)    Sultan van Koetei 1904 (roepnaam TJBC)  Diensttijd 1904-1922

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam (bouwnummer 62)

Tonnage : 1.885 brt., 1.061 nto., en 2.670 dwt.

L X B X H X D : 73,46 X 12,73 X 6,07 X 5,66 mt.

Machine : Werkspoor-triple 1.200 pk. Snelheid 8 knopen.    Bemanning : 20. 

In december 1905 in opgeleverd.          

1904-1908 Sultan van Koetei N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen,             

                         Batavia / Anglo Saxon Oil Company London.

1908-1912 Sultan van Koetei Bataafse Petroleum Mij. / Anglo Saxon Oil Company.

1912-1924 Sultan van Koetei Bataafse Petroleum Mij.

1924-1941 Shell Desazette Compania Shell  Lissabon, Portugal.

1941-1947 Lottia Anglo Saxon Oil Company London.

1947-1954 Shell Desazette Compania Shell  Lissabon, Portugal.

1954-1957 Shell Desazette  Shell  Portuguese S.a.r.L. Lissabon, Portugal.

In 1957 gesloopt in Lissabon.

 

15)    Palembang 1905 (roepnaam PKLB)  Diensttijd 1905-1931

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam (bouwnummer 63)

Tonnage : 1.856 brt., 1.119 nto., en 2.670 dwt.

L X B X H X D : 73,46 X 12,73 X 6,07 X 5,66 mt.

Machine : Werkspoor-triple 1.200 pk. Snelheid 8 knopen.    Bemanning : 20.            

1905-1908 Palembang N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen,             

1908-1913 Palembang Bataafse Petroleum Mij. / Anglo Saxon Oil Company.

1913-1931 Palembang Bataafse Petroleum Mij.

In 1931 gesloopt in Japan.

 

16)    Ouady  1884 (roepnaam TGVF)  Diensttijd 1906-1910

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 364 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 41,02 X 7,72 X 3,99 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1903 Ouady hopperzuiger bij Suez Canal Company.            

1903-1906 Said  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1906-1910 Said  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij, beheer bij Shell

                  Trading-Samuel & Co. te Singapore.  

        In 1910 als hulk gesloopt te Batavia en later gesloopt.

 

17)    Sabine Rickmers 1894 (roepnaam TJBD)  Diensttijd 1903-1917

Bouwer  : Rickmers Aktiongesellschaft Gestemunde (bouwnummer 088)

Tonnage : 950 brt., 573 nto., en 900 dwt.

L X B X H : 60,96 X 9,30 X 6,32 X 5,75 mt.

Machine : Pauksch-triple 550 pk. Snelheid  9 knopen             

1894-1898 Sabine Rickmers Rickmers Hamburg .              

1898-1903 Sabine Rickmers  Shell Transport & Trading Company.

1903-1907 Sabine Rickmers Asiatic Petroleum Co.

1907-1908 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1908-1913 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1913-1917 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1917-1923 Sumatra herdoopt N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1923-1941 Sumatra Asiatic Petroleum Co.(S.China) Ltd.

Op 20-12-1941 tijdens luchtaanval tot zinken gebracht, later gelicht door Japanners.

Op 28-10-1944 weer tijdens luchtaanval tot zinken gebracht en weer gelicht.

1945-             M.T.S. 3  Ministry of Transport te Singapore.

 

18)    Attaka 1883 (roepnaam ….)  Diensttijd 1905-1929

Bouwer  : Lobnitz & Co.   (bouwnummer ..)

Tonnage : 374 brt., 156 nto., en 362 dwt.

L X B X H : 40,84 X 7,77 X 2,64 mt.

Machine : Werf-quadro 300 pk.

1883-1901 Sublime als zandzuiger bij Suez Canal Company.

1901-1903 Attaka verbouwd tot tanker Shell Transport & Trading Co. London. 

1903-1905 Attaka Asiatic Petroleum Co. Ltd. Hongkong.          

1905-1909 Attaka N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen,             

1909-1912 Attaka Bataafse Petroleum Mij.

1912-1929 Attaka Bataafse Petroleum Mij. als lichter in bedrijf.

In 1929 gesloopt.

 

19)    Drente 1908 (roepnaam TCRF)  Diensttijd 1908-1932

Bouwer  : R.D.M. Rotterdam   (bouwnummer 018)

Tonnage : 1.151 brt., 1.096 nto., en 1.500 dwt.

L X B X H : 65,46 X 12,27 X 3,99 mt.

Machine : Kromhout 2S CSA8  640 pk. Snelheid 8 knopen.

In december 1908 in dienst gesteld als lichter.

1908-1931 Drente N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Bataafse Petr. Mij.

1920          gemotoriseerd.

1931-1932 Drente N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1932 gesloopt te Singapore.

 

20)    Suez 1884 (roepnaam THWP)  Diensttijd 1908-1911

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 365 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 40,87 X 7,62 X 3,38 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1903 Suez zandzuiger bij Suez Canal Company.            

1903-1908 Suez  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1908-1909 Suez  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij.  

1909-1911 Suez  Bataafse Petroleum Maatschappij.

Op 05-11-1911 gesloopt te Singapore.

 

21)    Toussoum 1884 (roepnaam TJGL)  Diensttijd 1908-1936

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 362 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 40,87 X 7,62 X 3,38 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1903 Toussoum zandzuiger bij Suez Canal Company.            

1903-1908 Toussoum  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1908-1911 Toussoum  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij.  

1911-1923 Toussoum  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij / B.P.M.

1923-1936 Toussoum  Bataafse Petroleum Maatschappij. (roepnaam THQP)

 In 1936 gesloopt te Singapore.

 

22)    Rhamsas 1884 (roepnaam THJF)  Diensttijd 1908-1909

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 356 brt., 164 nto. en 400 dwt.

L X B X H  : 40,87 X 7,62 X 3,38 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1903 Rhamsas zandzuiger bij Suez Canal Company.            

1903-1908 Rhamsas  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1908-1909 Rhamsas  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij.  

 In 1909 opslagschip te Batavia.

 

23)    Serapeum 1884 (roepnaam THMW)  Diensttijd 1908-1932

Bouwer  : Lobnitz & Co. Renfrew U.K. (bouwnummer …)

Tonnage : 368 brt., 166 nto. en 410 dwt.

L X B X H  : 41,05 X 7,67 X 3,99 mt.

Machine : 4 cilinder  300 pk.   

1884-1903 Serapeum zandzuiger bij Suez Canal Company.            

1903-1908 Serapeum  Shell Transport & Trading Co. Ltd. London, verbouwd tot tanker.   

1908-1911 Serapeum  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij.  

1911-1923 Serapeum  Nederlandsch Indische Industrie & Handel Maatschappij / B.P.M.

1923-1926 Serapeum  Bataafse Petroleum Maatschappij. 

1926-1932 Serapeum Maru Teikoko Seraku KK Yokohama, Japan.

 In 1932 gesloopt in Japan.

 

24)    Friesland 1908 (roepnaam TDKH)  Diensttijd 1908-1915

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 094)

Tonnage : 1.200 brt., 1.080 nto., en 1.500 dwt.

L X B X H : 65,38 X 12,22 X 4,32 mt.

Machine : geen

In mei 1908 in dienst gesteld als lichter.

1908-1915 Friesland N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Bataafse Petr. Mij.

1915-1917 Friesland Anglo Persian Oil. Co.

1917-1923 Friesland British Tanker Co. U.K.

1923-1956 Friesland Petroleum Steamship Co. U.K. als hulk.

In 1956 gesloopt.

 

25)    Limburg 1909 (roepnaam TGCD)  Diensttijd 1909-1928

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 099)

Tonnage : 1.221 brt., 1.141 nto., en 1.500 dwt.

L X B X H : 65,91 X 12,19 X 4,32 mt.

Machine : Ruston Hornby-quadro 640 pk.  Snelheid 8 knopen.

In februari 1909  in dienst gesteld als lichter.

1909-1911 Limburg N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1911-1928 Limburg N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1913          gemotoriseerd.

1928-1931 Enida Anglo Saxon Oi; Comp.London U.K.

In 1931 gesloopt.

 

26)    Groningen 1909 (roepnaam TDML)  Diensttijd 1909-1933

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 095)

Tonnage : 1.155 brt., 1.097 nto., en 1.500 dwt.

L X B X H : 65,43 X 12,24 X 4,37 mt.

Machine : Ruston Hornby-quadro 640 pk.  Snelheid 8 knopen.

In januari 1909  in dienst gesteld als lichter.

1909-1932 Groningen  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Bataafse Petr. Mij.

1920           gemotoriseerd.

1932-1933 Groningen N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1933 gesloopt.

 

27)    Utrecht 1909 (roepnaam TJKL)  Diensttijd 1909-1932

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 098)

Tonnage : 1.214 brt., 1.084 nto., en 1.138 dwt.

L X B X H : 66,22 X 12,24 X 4,09 mt.

Machine : Werkspoor-quadro 550 pk.  Snelheid 8 knopen.

In april 1909  in dienst gesteld als lichter.

1909-1913 Utrecht N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1915           gemotoriseerd.

1913-1932 Utrecht N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1932 gesloopt in Japan.

 

28)    Vulcanus 1910 (roepnaam TJHQ)  Diensttijd 1910-1931

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 109)

Tonnage : 1.179 brt., 707 nto., en 1.215 dwt.

L X B X H X D : 59,61 X 12,24 X 3,73 X 3,66 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 6 cil. 600 pk.  Snelheid 8 knopen.

In december 1910  in dienst gesteld als lichter.

1910-1914 Vulcanus N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1914-1931 Vulcanus N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1931 gesloopt in Japan.

 

29)    Sambodja 1911 (roepnaam THKY)  Diensttijd 1917-1933

Bouwer  : van Vliet & Co. Hardinxveld   (bouwnummer 091)

Tonnage : 824 brt., 480 nto., en 1.175 dwt.

L X B X H  : 53,37 X 8,97 X 5,89 mt.

Machine : Early’s-triple 500 pk.  

In oktober 1911  in dienst gesteld als lichter.

1911-1912 Skell Ship Investments U.K.

1912-1917 Ban Ho Liong  Thio Queen Ban te Banjer Massain.

1917-1933 Sambodja N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1933 gesloopt te India.

 

30)    Juno 1912 (roepnaam TFJD)  Diensttijd 1912-1942

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 115)

Tonnage : 2.345 brt., 1.387 nto., en 2.710 dwt.

L X B X H : 78,49 X 13,13  X 5,64 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 1.600 pk.  Snelheid 11 knopen.

In november 1912  in dienst gesteld.

1912-1942 Juno N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 2 maart 1942 door eigen bemanning tot zinken gebracht in de haven van Tjilatjap.

In oktober 1942 gelicht en gerepareerd.

1942-1945 Yuno Maru Japan.

Op 30 april 1945 op een mijn gelopen in Berthala Straits en gezonken.

 

31)    Artemis 1914 (roepnaam PCUN)  Diensttijd 1914-1938

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 126)

Tonnage : 3.803 brt., 2.312 nto., en  5.140 dwt.

L X B X H : 110,00 X 14,24 X 7,72 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 1.500 pk.  Snelheid  9 knopen.

In januari 1914  in dienst gesteld.

1914-1916 Artemis  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1916-1938 Artemis  N.V. Petroleum Mij. La Corona.

1938-1953 Felania Anglo Saxon Oil Company London.

Op 18 mei 1953 aanvang sloop te Rosyth/Glasgow.

 

32)    Ares 1914 (roepnaam NFTJ)  Diensttijd  1916-1917

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 127)

Tonnage : 3.783 brt., 2.312 nto., en  4.500 dwt.

L X B X H : 105,58 X 14,19 X 7,70 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 1.500 pk.  Snelheid  9 knopen.

In mei 1914  in dienst gesteld.

Op stapel als Eburna voor Anglo Saxon Oil Company.

1914-1916 Ares  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 8 maart 1917 met kanonvuur van de UC 74 op de Taag tot zinken gebracht.

 

33)    Selene 1914 (roepnaam PHLC)  Diensttijd  1914-1939

Bouwer  : Caledon Shipbuilding Co. Dundee   (bouwnummer 233)

Tonnage : 3.738 brt., 2.273 nto., en  5.170 dwt.

L X B X H : 104,97 X 14,07 X 7,80 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 1.500 pk.  Snelheid  9 knopen.

In juni 1914  in dienst gesteld.

1914-1917 Selene  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1917-1939 Selene N.V. Petroleum Mij. La Corona.

1939-1953 Faunus Anglo Saxon Oil Company London.

1953-1954 Faunus Shell Tankers Ltd. London.

Op 15 februari 1954  aanvang sloop te Grays.

 

34)    Poseidon 1914 (roepnaam TGWK)  Diensttijd  1914-1942

Bouwer  : Smith’s Dock Company Middelsborough   (bouwnummer 574)

Tonnage : 696 brt., 301 nto., en  845 dwt.

L X B X H : 58,46 X 9,27 X 3,71 mt.

Machine : Werkspoor-diesel 4 cil.  360 pk.  Snelheid  8 knopen.

In september 1914  in dienst gesteld. Bemanning : 28.

Laadcapaciteit 7.980 kisten in voorruim en 8.365 kisten in achterruim.

1914-1942 Poseidon  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 6 maart 1942 zelf tot zinken gebracht in de haven van Tjilatjap.

Op 8 augustus 1942 gelicht en gerepareerd.

1942-1945 Hosei Maru Japan.

In 1945 getorpedeerd door  Hr.Ms. O 19 in Straat Soenda.

 

35)    Hermes 1914 (roepnaam PJDY)  Diensttijd  1914-1950

Bouwer  : Palmers Shipbuilding & Iron Co. Newcastle on Tyne   (bouwnummer 834)

Tonnage : 3.768 brt., 2.313 nto., en  5.480 dwt.

L X B X H : 105,078 X 14,07 X 7,75 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 1.500 pk.  Snelheid  9 knopen.

In oktober 1914  in dienst gesteld.

1914-1916 Hermes  N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1916-1950 Hermes  N.V. Petroleum Mij. La Corona.

1950-1953 Hermes Anglo Saxon Oil Company London.

1953-1954 Hermes Shell Tankers Ltd. London.

Op 4 maart 1954 aanvang sloop te Grays.

 

36)    Lara 1915 (roepnaam PJGB)  Diensttijd 1915-1926

Bouwer  : Gebr. Pot Rotterdam   (bouwnummer 696)

Tonnage : 916 brt., 399 nto., en  974 dwt.

L X B X H : 57,91 X 9,93 X 4,01 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 800 pk.  Snelheid 8 knopen.

In mei 1915  in dienst gesteld.

1915-1926 Lara N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1926-1937 Shell Mex I Anglo Saxon Oil Company London.

1937-                 Hemsley  Hemsley Bell als lichter.

 

37)    Silver Shell 1915 (roepnaam PHMI)  Diensttijd 1928-1930

Bouwer  : Harland & Hollingsworth Welmington USA    (bouwnummer 434)

Tonnage : 5.834 brt., 3.474 nto., en  8.396 dwt.

L X B X H : 125,44 X 16,27 X 9,53 mt.

Machine : Harlan-triple  2.600 pk.  Snelheid 11 knopen.

In december 1915  in dienst gesteld.

1915-1923 Silver Shell  Shell of California U.S.A. .

1923-1928 Silver Shell  Shell Steamship of New York U.S.A.(Asiatic Petr. Co.).

1928-1930 Silver Shell N.V. Petroleum Mij. La Corona.

1930-1942 Soli  Victor Jenssens Rederei A/S Oslo.

Op 5 april 1942 tijdens Japanse luchtaanval tot zinken gebracht in Colombo.

In 1952 werd het wrak gelicht en gesloopt.

 

38)    Hera 1915 (roepnaam NWTD)  Diensttijd 1915-1927

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 023)

Tonnage : 538 brt., 187 nto., en  534 dwt.

L X B X H : 49,78 X 8,71 X 3,45 mt.

Machine : Goedkoop 2 CSA4  550 pk.  Snelheid 8 knopen.

In  december 1915  in dienst gesteld.

1915-1927 Hera N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1927-1936 Shell Mex 2 Anglo Saxon Oil Company London.

In november 1936 gesloopt te Sheffield.

 

39)    Satoe (maleis voor 1) 1915 (roepnaam TPKE)  Diensttijd 1920-1937

Bouwer  : Sir Raylton Dixon & Co. Middlesborough U.K.   (bouwnummer 602)

Tonnage : 487 brt., 199 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,71 X 9,50 X 3,84 mt.

Machine : Campbellgas 4 x 4 cil. Halifax 4 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 24 Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1936 Satoe N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1936-1936 in gebruik bij de Koninklijke Marine als doelschip.

 

40)    Doewa (maleis voor 2) 1915 (roepnaam TNHV)  Diensttijd 1920-1925

Bouwer  : Sir Raylton Dixon & Co. Middlesborough U.K.   (bouwnummer 604)

Tonnage : 497 brt., 236 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 52,14 X 9,50 X 3,45 mt.

Machine : 2 Bolinder 2ew4 gloeikop 2 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 26 Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1925 Doewa N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1925-1925 Doewa Asiatic Petroleum Co. Ltd. London.

1925-1934 Doewa Shell Company of Egypt, Port Said.

In 1934 gesloopt te Port Said.

 

41)    Tiga (maleis voor 3) 1915 (roepnaam TPMV)  Diensttijd 1921-1924

Bouwer  : W. Gray & Co. Ltd. West Hartlepool  U.K.   (bouwnummer 866)

Tonnage : 535 brt., 200 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,87 X 9,50 X 3,25 mt.

Machine : 2 Gray-triple 2 schroeven  640 pk. Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 16  Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1924 Tiga N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1924-1928 Tiga British Imperial Oil Company Ltd. Sydney.

1928-1932 Tiga Shell Company of Australie, Sydney.

In 1932 als hulk in gebruik.

 

42)    Ampat  (maleis voor 4) 1915 (roepnaam TNAZ)  Diensttijd 1921-1923

Bouwer  : Workman Clark & Co. Belfast  U.K.   (bouwnummer 488)

Tonnage : 493 brt., 177 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,82 X 9,50 X 3,62 mt.

Machine : 2 Workman-triple 2 schroeven  690 pk. Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 32  Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1923 Ampat N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1923-1933 Delta Cie Fluviale et Maritieme de Transport de Petrole, Marseille..

1933-1947 Delta Cie Fluviale de Transport de Petroles, Marseille.

1947-1951 Colette Richard  Andre Richard, Marseille.

In 1951 gesloopt in Frankrijk.

 

43)    Lima (maleis voor 5) 1915 (roepnaam TNWR)  Diensttijd 1920-1925

Bouwer  : Sir Raylton Dixon & Co. Middlesborough U.K.   (bouwnummer 598)

Tonnage : 524 brt., 236 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,82 X 9,50 X 3,26 mt.

Machine : 2 Bolinder 2ew4 gloeikop 2 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 20 Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1925 Lima N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1925-1932 Lima Nafta Soc. Italiana del Petrolio ed Affini, Genua.

1932-1948 Lima Soc. Des Petroles Shell de L’Ouest Africain Francais, Dakar.

1948-1955 Marie des Fleurs Societe Maritieme des Vins, Dakar.

1955-1961 Maria Augusta Naviera Marroqui / Luis Vallas Rio Martin, Marokko.

1961-1966 Alvin Marine Tankers Cia. Ltd. Panama.

1966-1968 Alvin A.L.P. Transportation Panama.

In maart 1968  gesloopt te Savona, Italie.

 

44)    Anam (maleis voor 6) 1915 (roepnaam TNBA)  Diensttijd 1921-1924

Bouwer  : W. Gray & Co. Ltd. West Hartlepool  U.K.   (bouwnummer 872)

Tonnage : 517 brt., 192 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,89 X 9,50 X 3,23 mt.

Machine : 2 Bolinder 2ew4 gloeikop 2 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 18  Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1924 Anam N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1924-1931 Anam Asiatic Peteroleum Company Ltd. London.

1931-1937 Alcione C  Cisterne Italiana Soc. Anonime de Nav., Genua.

1937-1944 Alcione C  Cisterne Italiana oliani & Salatacranda, Corsica.

Op 14 maart 1944 getorpedeerd bij Corsica.

 

45)    Toedjoe (maleis voor 7) 1915 (roepnaam ….)  Diensttijd 1921-1922

Bouwer  : W. Gray & Co. Ltd. West Hartlepool  U.K.   (bouwnummer 871)

Tonnage : 513 brt., 168 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,87 X 9,50 X 3,73 mt.

Machine : 2 Chew-triple 2 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 17  Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1922 Toedjoe N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

1922-1923 Toedjoe Anglo Saxon Ltd. London.

1923-1928 Toedjoe  Shell of Canada, Montreal.

1928-1933 Nanaimolite  Imperial Oil Ltd. (beheer W.B. Elsworth) Nanaimo, Canada.

1933-1939 Nanaimolite  Imperial Oil Ltd. (beheer H.J. Rahlves) Nanaimo, Canada.

In 1939 gesloopt in Canada.

 

46)    Delapan (maleis voor 8) 1915 (roepnaam TNGI)  Diensttijd 1921-1939

Bouwer  : Sir Raylton Dixon & Co. Middlesborough U.K.   (bouwnummer 603)

Tonnage : 528 brt., 157 nto., en  515 dwt.

L X B X H : 51,82 X 9,50 X 3,51 mt.

Machine : 2 Bolinder 2ew4 gloeikop 2 schroeven  640 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

1915-1920 Monitor 19 Royal Navy als kanonnierboot.

In 1920/1921 verbouwd tot tanker voor de dienst Maracaibo-Curacao.

1921-1939 Delapan N.V. Curacaosche Scheepvaart Maatschappij.

In 1939 bij de Koninklijke Marine als doelschip.

 

47)    Hestia 1916 (roepnaam ….)  Diensttijd 1916-1917

Bouwer  : Gebr. Pot Rotterdam   (bouwnummer 707)

Tonnage : 959 brt., 399 nto., en  916 dwt.

L X B X H : 57,91 X 9,91 X 4,27 mt.

Machine : Werkspoor 4 CSA 800 pk.  Snelheid 8 knopen.

In  1916  in dienst gesteld.

1916-1917 Hestia N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 31 maart 1917 getorpedeerd door de UB 23 op de Noordzee.

 

48)     Hebe 1916 (roepnaam PKMT)  Diensttijd 1916-1935

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 026)

Tonnage : 635 brt., 356 nto., en  819 dwt.

L X B X H : 54,86 X 9,17 X 3,68 mt.

Machine : Goedkoop 2 CSA4  360 pk.  Snelheid 7,5 knopen.

In  september 1916  in dienst gesteld.

1916-1935 Hebe N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1935-1938 Hebe Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.

Op 25 januari 1938 opgelegd.

Op 21 juni 1938 verkocht aan J.Bockhoven te Soerabaja voor de sloop.

 

49)     Pearl Shell 1916 (roepnaam PGRU)  Diensttijd 1929-1932

Bouwer  : Harland & Hollingsworth Welmington USA    (bouwnummer 439)

Tonnage : 5.834 brt., 3.465 nto., en  8.396 dwt.

L X B X H : 125,44 X 16,27 X 9,47 mt.

Machine : Harlan-triple  2.600 pk.  Snelheid 11 knopen.

In december 1916  in dienst gesteld.

1916-1923 Pearl Shell  Shell of California U.S.A. .

1923-1929 Pearl Shell  Shell Steamship of New York U.S.A.(Asiatic Petr. Co.).

1929-1932 Pearl Shell N.V. Petroleum Mij. La Corona.

In 1932 gesloopt in Japan.

 

50)    Sumatra 1894 (roepnaam PBVV)  Diensttijd 1923-1941

Bouwer  : Rickmers Aktiongesellschaft Gestemunde (bouwnummer 088)

Tonnage : 950 brt., 573 nto., en 900 dwt.

L X B X H : 60,96 X 9,30 X 6,32 X 5,75 mt.

Machine : Pauksch-triple 550 pk. Snelheid  9 knopen             

1894-1898 Sabine Rickmers Rickmers Hamburg .             

1898-1903 Sabine Rickmers  Shell Transport & Trading Company.

1903-1907 Sabine Rickmers Asiatic Petroleum Co.

1907-1908 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1908-1913 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij / Anglo Saxon Oil Comp.

1913-1917 Sabine Rickmers N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1917-1923 Sumatra herdoopt N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij .

1923-1941 Sumatra Asiatic Petroleum Co.(S.China) Ltd.

Op 20-12-1941 tijdens luchtaanval tot zinken gebracht, later gelicht door Japanners.

Op 28-10-1944 weer tijdens luchtaanval tot zinken gebracht en weer gelicht.

1946-             M.T.S. 3  Ministry of Transport te Singapore.

 

51)    Iris 1918 (roepnaam PCLT)  Diensttijd 1918-1942

Bouwer  : Gebr. Pot Bolnes    (bouwnummer 708)

Tonnage : 3.887 brt., 2.214 nto., en  5.377 dwt.

L X B X H : 99,67 X 14,85 X 7,77 mt.

Machine : RDM-triple  2.000 pk.  Snelheid 11 knopen.

In februari 1918  in dienst gesteld.

1918-1936 Iris N.V. Petroleum Mij. La Corona.

1936-1942 Iris N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 15 februari 1942 zelf tot zinken gebracht in de haven van Palembang.

Op 14 oktober 1942 gelicht, gerepareerd.

1942-1944 Kikusui  Maru Japan.

Op 21 oktober 1944 getorpedeerd door USS Snook.

 

Na W.O.  I  kwamen er tot 1924 (daarna apart artikel periode 1924-1940) nog een aantal nieuwe schepen in de vaart.

 

52)    Dione 1920 (roepnaam PKMN)  Diensttijd 1920-1938

Bouwer  : Bodewes Martenshoek    (bouwnummer 635)

Tonnage : 638 brt., 357 nto., en  822 dwt.

L X B X H : 50,90 X 8,23 X 3,73 mt.

Machine : Fulton-triple  452 pk.  Snelheid 8 knopen.

In 1920  in dienst gesteld.

1920-1920 Navis XIV  Handelsmij & Techn.Scheepvaartbureau Navis Groningen.

1920-1935 Dione N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1935-1937 Dione Maatschappij.Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.

Op 10 februari 1937 opgelegd te Tandjonk Priok.

Op 21 juni 1938 verkocht aan J.Bockhoven te Soerabaja voor de sloop.

 

53)    Milo 1920 (roepnaam TGLV)  Diensttijd 1920-1942

Bouwer  : A.Pannevis Scheepsbouw Alphen    (bouwnummer 356)

Tonnage : 322 brt., 247 nto., en  432 dwt.

L X B X H : 41,10 X 7,49 X …. mt.

Machine : Kromhout 2 cil.  130 pk.  Snelheid 8 knopen.

In 1920  in dienst gesteld.

1920-1942 Milo N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 2 maart 1942 zelf tot zinken gebracht bij Tandjong  Priok.

 

54)    Scopas 1921 (roepnaam PHKO)  Diensttijd 1921-1939

Bouwer  : South Western Shipbuilders San Pedro U.S.A.    (bouwnummer 24)

Tonnage : 5.789 brt., 3.381 nto., en  8.918 dwt.

L X B X H : 125,58 X 16,23 X 9,45 mt.

Machine : Hooven & Rentschler-triple  2.800 pk.  Snelheid 9 knopen.

In februari 1921  in dienst gesteld.

1921-1939 Scopas N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

In 1939 gesloopt in Hong Kong.

 

55)    Semiramis 1921 (roepnaam PHLM)  Diensttijd 1921-1942

Bouwer  : South Western Shipbuilders San Pedro U.S.A.    (bouwnummer 26)

Tonnage : 5.792 brt., 3.379 nto., en  8.353 dwt.

L X B X H : 125,58 X 16,23 X 9,45 mt.

Machine : Hooven & Rentschler-triple  2.800 pk.    9 knopen.

In september 1921  in dienst gesteld.

1921-1942 Semiramis N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

Op 15 februari 1942 zelf tot zinken gebracht in de haven van Pladjoe.

Op 22 december gelicht en gerepareerd.

1942-1943 Kyoko Maru Japan.

       Op 27 december 1943 getorpedeerd door de USS Ray.

 

56)    Silvanus 1921 (roepnaam PSDC)  Diensttijd 1921-1927

Bouwer  : South Western Shipbuilders San Pedro U.S.A.    (bouwnummer 25)

Tonnage : 5.789 brt., 3.378 nto., en  8.228 dwt.

L X B X H : 125,58 X 16,23 X 9,45 mt.

Machine : Hooven & Rentschler-triple  2.800 pk.  Snelheid   knopen.

In augustus 1921  in dienst gesteld.

1921-1927 Silvanus N.V. Ned. Indische Tank Stoomboot Maatschappij.

1927-1941 Papoose Petroleum Navigation Co. Houston USA.

1941-1942 Papoose American Republic Corp. Wilmington, Delaware USA.

       Op 19 maart 1942 getorpedeerd door de U 214.

 

57)    Limicana 1917 (roepnaam PJGV)  Diensttijd 1922-1927

Bouwer  : Richardson Dock & Co. Stockton U.K.    (bouwnummer 649)

Tonnage : 5.861 brt., 3.587 nto., en  8.873 dwt.

L X B X H : 115,99 X 15,54 X 9,82 mt.

Machine : Blair-triple  2.100 pk.    9 knopen.

In maart 1917  in dienst gesteld.

1917-1919 Beechleaf  US Admiralty.

1919-1922 Beechleaf Anglo Saxon Ltd. London, in 1922 herdoopt in Limicana.

1922-1927 Limicana N.V. Petroleum Maatschappij La Corona.

1927-1936 CH.N. Kahan Naphta Industrie und Tankanlagen AG NITAG Hamburg.

1936-1939  CH.N. Kahan  Europaische Tankrederei AG Wilhelmshaven.

1939-1940 herdoopt in Stanbridge Europaische Tankrederei AG Wilhelmshaven.

1940-1944 herdoopt in Eurofeld Europaische Tankrederei AG Wilhelmshaven.

       Op 29 september 1944 gezonken bij St. Nazaire.

       In 1950 geborgen en gesloopt.

 

58)    President Bolivar 1922  (roepnaam TPFD)  Diensttijd 1922-1927

Bouwer  : J. Koster & Zn. Scheepswerf Gideon Groningen    (bouwnummer 55)

Tonnage : 1.142 brt., 530 nto.

L X B X H : 69,50 X 10,19 X 3,48 mt.

Machine : Straatma-triple  680 pk.    9 knopen.

In juli 1922  in dienst gesteld.

1922-1927  President Bolivar N.V. Curacoasche Scheepvaart  Maatschappij.

1927-1932  President Bolivar Caribean Petroleum Comp. Maracaibo, Venezuela.

1932-1964  Dolium  Anglo Saxon Ltd. London.

1964-1985  Taawon 7  Soc. Cooperative des Petroles Egypt., Suez.

1985-1988  Hag Abdou Marine Service Egypt..

       In 1988 gesloopt op Gadani Beach, Pakistan.

 

59)    President Gomez 1922  (roepnaam TPFG)  Diensttijd 1922-1927

Bouwer  : J. Koster & Zn. Scheepswerf Gideon Groningen    (bouwnummer 54)

Tonnage : 1.133 brt., 530 nto.

L X B X H : 66,17 X 10,19 X 3,51 mt.

Machine : machinefabriek Delfzijl-triple  70 pk.    9 knopen.

1922-1927 President Gomez N.V. Curacoasche Scheepvaart  Maatschappij.

1927-1932 President Gomez Caribean Petroleum Comp. Maracaibo, Venezuela.

1932-1936 President Gomez  Anglo Saxon Ltd. London.

1936-1939 Liria  Anglo Saxon Ltd. London.

 In 1939 als doelschip voor de Koninklijke Marine gebruikt.

 

60)    Mariquita 1923 (roepnaam PLGJ)  Diensttijd 1923-1929

Bouwer  : R.D.M. Rotterdam   (bouwnummer 084)

Tonnage : 2.047 brt., 1.081 nto., en  2.465 dwt.

L X B X H : 85,27 X 14,15 X 4,27 mt.

Machine : RDM-triple  1.200 pk.  Snelheid 8 knopen.

In juni 1923  in dienst gesteld.

1923-1929 Mariquita N.V. Curacaosche Scheepvaart  Maatschappij.

1929-1933 Mariquita Caribean Petroleum Company Maracaibo, Venezuela.

1933-1940 Shellspra Soc. Anonime Francaises des Petroles Shell d’Algerie

                         ( SA Petroles Jupiter)

       1940-1945 in beslag genomen Duitsland.

       1945-1951 Shellspra Shell Francaise Parijs.

       1951-1955 Shellspra Societe Maritime Shell Frankrijk.

       In april 1955 gesloopt te Duinkerken.

 

61)    Juanita 1923 (roepnaam PJBE)  Diensttijd 1923-1951

Bouwer  : N.S.M. Amsterdam   (bouwnummer 174)

Tonnage : 2.042 brt., 1.080 nto., en  2.465 dwt.

L X B X H : 85,27 X 14,15 X 4,27 mt.

Machine : RDM-triple  1.200 pk.  Snelheid 8 knopen.

In augustus 1923  in dienst gesteld.

1923-1934 Juanita N.V. Curacaosche Scheepvaart  Maatschappij.

1934-1937 Juanita Caribean Petroleum Company Maracaibo, Venezuela.

1937-1951 Juanita N.V. Curacaosche Scheepvaart  Maatschappij.

1951-1953 Juanita United British Oilfield of Trinidad.

       Op 9 april 1951 gesloopt te Milford U.K.

 

Aanvullingen en/of correcties evenals nieuwe foto’s zijn welkom op e-mailadres k.los@hetnet.nl