ss Conchita

Bericht van het bestuur

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en gezondheid toe in deze bijzondere periode. We hopen dat de situatie snel verbetert en er weer mogelijkheid is om elkaar te treffen. Mede namens het bestuur van de CNOOKS een hartelijke groet.

Kees Storm

17 april 2020