ms Agnita

Club van Nederlandse Oud Gezagvoerders en
Oud Hoofdwerktuigkundigen der
Koninklijke/Shell

Opgericht25 september 1950
GoedgekeurdBij Koninklijk Besluit dd. 19 mei 1952 no. 47
Doel van de verenigingOngewijzigd sinds 1950
Laatst gewijzigde statuten24 april 1980
KvK Rotterdam40408037
Secretariaat email: Ed.Barsingerhorn@Shell.com
telefoon: +44 (0) 7747245302
BankrelatieNL18 INGB 0000 3547 16 ten name van
Penningmeester CNOOKS
MaatschappijenNederlandsch Indische Tankstoomboot Mij
Curaçaosche Scheepvaart Mij
NV Petroleum Mij La Corona
Shell Tankers NV
Shell Tankers BV
Informatie