ms Agnita

Informatie

De Club opereert zoals aangegeven in het "Handboek CNOOKS" dat alleen ter beschikking van het Bestuur staat. Principiële veranderingen in het Handboek zullen aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Bij uitzondering en op aanvraag kan de leden een kopie van de ledenlijst per e-mail worden toegezonden. Deze kopie wordt niet updatet.

In principe worden alle kosten die de Club maakt uit de contributies en het eigen vermogen betaald waarbij er niet op donaties wordt gerekend. Kosten voor deelname aan de lunches en of overige activiteiten worden door de leden uit eigen zak betaald. De inkomsten en uitgaven van de Club en de administratie ervan worden door een onafhankelijke kascontrolecommissie gecontroleerd en de bevindingen in de algemene ledenvergadering gerapporteerd. De samenstelling van commissie varieert jaarlijks en de leden van de commissie worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

  • In het voorjaar houdt de CNOOKS de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarvoor alleen de leden (zonder hun eventuele partners) worden uitgenodigd. Aansluitend is er een samenzijn met een borrel en een lunch.
  • Elk najaar wordt een reünie georganiseerd met samenzijn, borrel en lunch, de partners van de leden zijn welkom.
  • Elk lustrum (om de 5 jaar) wordt, in plaats van de jaarlijkse reünie, een groter evenement met borrel en lunch georganiseerd ook hier zijn de partners van de leden van harte welkom.

De meeste informatie over de historie van Shell Tankers vind u op de jubileumdisk die ter bij het 65 jarig bestaan van de vereniging CNOOKS in 2015 is uitgegeven. De inhoud van de volledige lustrumdisk staat ook op deze website. De kop van de website wisselt dagelijks en laat 7 tankers zien die een prominente rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Shell Tankers.