ms Phobos

Lid worden

Ik wens met ingang van heden toe te treden tot de
"Club van Nederlandse Oud Gezagvoerders
en Oud Hoofdwerktuigkundigen der Koninklijke Shell" (CNOOKS).

De contributie bedraagt € 15 per jaar. Indien men na 1 juli lid wordt, € 7.50 voor dat jaar.
De contributie over te maken op de ING BANK NV rekening NL18 INGB 0000 3547 16
ten name van de Penningmeester CNOOKS.

Stuur een email naar onze secretaris (zie Contact) onder vermelding van:

  • Voor- en Achternaam
  • Voorletter(s)
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mail adres
  • Laatste functie bij STBV
  • (Opmerking)