ms Ondina

Lid worden

Achternaam :
Voorletters :
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnummer :
Geboortedatum :
E-mail adres :
Laatste functie bij STBV :
Opmerking :

wenst met ingang van heden toe te treden tot de "Club van Nederlandse Oud Gezagvoerders en Oud Hoofdwerktuigkundigen der Koninklijke Shell" (CNOOKS). De contributie bedraagt € 15.- per jaar. Indien men na 1 juli lid wordt, € 7.50 voor dat jaar. De contributie over te maken op de ING BANK NV rekening NL18 INGB 0000 3547 16 ten name van de Penningmeester CNOOKS.