ms Vulcanus

Inleiding over de Shell-groep (periode 1890-1955)

16-06-1890Opgericht de N.V. Koninklijke Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen inNederlandsch-Indie. (K.N.M.E.P.)
01-04-1892Transport van eerste olie (lampolie) in blikken van 18 liter verpakt per 2 stuks Vervoer met gecharterde Chinese schepen van 450 brt. tonnage.
1896De eerste eigen schepen in dienst gesteld t.w. de Besitang (1896-1920 468 brt.) en de Berandan (1896-1902 442 brt.). De Besitang werd gebouwd bij Rijkee & Conté Rotterdam. De Berandan op een Engelse werf. Later in het jaar gevolgd door de Halaban (1897-1926 624 brt.) en Babalan (1897-1915 536 brt.
1897Opgericht "The Shell Transport & Trading Company" Ltd. London.
1898Aankoop van de Astral en herdoopt in Salahadji en de eerste grote zeetanker van 2.280 brt.
17-05-1902Fusie van de K.N.M.E.P. en de Shell T & T Comp.Ltd. tot een nieuwe maatschappij genaamd "The Shell Transport & Royal Dutch Petroleum Co." (Bekend als British-Dutch).
06-05-1904Opgericht de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij (N.I.T.) waarin ondergebracht de schepen Halaban, Babalan, Besitang, Haliotis en Trigona met als thuishaven Batavia.
26-02-1907Basis van Koninklijke Shell met een Nederlandse (60%) en Engelse(40%) maatschappij. Eveneens werd de Bataafsche Petroleum Maatschappij (B.P.M.) opgericht gezeteld te S Gravenhage.
16-12-1912Opgericht de N.V. Petroleum Maatschappij "La Corona" te 'Gravenhage.
1916De eerste schepen bij La Corona waren Ares (1913-1917 5.366 brt.), Artemis (1914-1938 3.809 brt.), Hermes (1914-1950 3.768 brt.) en Selene (1914-1939 3.738 brt.) (allen ex. N.I.T.) en J.B.August Kessler (1902-19365.104 brt.).
21-07-1917Opgericht de Curacaosche Scheepvaart Maatschappij (C.S.M.) met als thuishaven Willemstad. De eerste schepen bij de C.S.M. waren houten lichters zoals de Oranjestad (1918-1922 800 brt.) en de Willemstad (1918-1922 800 brt).
1920-1921Aankoop van acht Britse kanonneerboten die van monitor tot tanker (500 brt.) werden omgebouwd. Ze kregen als naam Maleise cijfers 1 t/m 8 t.w. Satoe (1), Doewa (2), Tiga (3), Ampat (4), Lima (5),Anam (6), Toedjoe (7), Delapan (8) en kwamen in dienst bij de C.S.M.
1929Vanaf 1929 voeren 32 zogenaamde "Lake-tankers" van het meer van Maracaibo naar Curacao en terug dagelijks werd bijna 22.000 tonolie aangevoerd.
1930Begin 1930 bestond de Nederlandse Shell-vloot uit 59 schepen en de Engelse-vloot uit 65 schepen.
1933-1939gedurende deze jaren werden 70 nieuwe schepen in dienst gesteld waarvan 44 % onder NL-vlag, 38% onder UK-vlag en 18% onder vreemde vlag.
23-05-1935Opgericht de N.N.G.P.M. waar de B.P.M. voor 40% in deelnam.
1935De verhouding tussen stoom- en motorschepen kwam voor het eerst ten gunste van de motorschepen (79 stoom en 80 motorschepen). In die tijd kwamen ook de zogenaamde "triple-twelve" schepen in dienst.(12.000 ton laadvermogen, 12 knopen per uur en 12 ton dieselolie verbruik per dag.
1940-1945Begin 1940 had de Shell 94 schepen (36 La Corona, 22 N.I.T. en 36 C.S.M.) in de vaart onder Nederlandse-vlag. In een apart hoofdstuk wordt deze periode behandeld.
02-11-1949I.v.m. de onafhankelijkheid van Indonesie wordt de naam van de Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij gewijzigd in Nederlands-Indonesische Tankvaart Maatschappij ( N.I.T.)
01-01-1950De N.V. Petroleum Maatschappij "La Corona" wordt ook de reder voor:
N.V. Nederlandsche Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij.
N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij.
N.V. Nederlands-Indonesische Tankvaart Maatschappij.
01-01-1955Opgericht Shell Tankers N.V. met hoofdkantoor te 's Gravenhage en de rederij te Rotterdam. De vloot bestaat dan uit 56 schepen plus een nieuwbouwprogramma van 17 schepen w.o. de K-schepen.
13-08-1960Opening nieuw Shell-hoofdkantoor aan het Hofplein te Rotterdam.
1960-1961Steeds grotere tankers kwamen in de vaart waaronder de "V" klasse 33.000 ton, de "Z" klasse 39.530 ton, de "O" klasse 50.000 ton en vervolgens de Sepia van 67.000 ton.
1964De "D" klasse werd in dienst gesteld tot bijna 110.000 ton en na de sluiting van het Suez-kanaal in 1956 tot 210.000 ton.
1976Om economische redenen werd de vloot terug gebracht tot 49 schepen, 6 waren opgelegd.
1978Shell-vloot verder terug gebracht tot 43 schepen.
1990Shell bestaat 100 jaar!