ms Phobos

Kermia en Kara

L.s.,
als ex shell tanker opvarende o.a op de Kermia en Kara en viava para ben nik nu op 68 jarige leeftijd een boek over de sheel vaartijd aan het schrijven. Ik mis nog 2 foto's. 1 van een kombuis op een k-tanker en 1 van een zwembad op een k-tanker. Kunt u mij daar aan helpen?
bvb dank
Lowy Cremers
cremerslowy@gmail.com