ms Phobos

Helden van de Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog

Steenwijk, september 2011

De najaarsexpositie "Helden van de Nederlandse Koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog" in het Stadsmuseum, is deze keer gewijd aan de heldendaden van de bemanning van de Nederlandse tanker Ondina. Deze landelijk in de belangstelling staande expositie, gaat in op de bemanning tijdens en na de zeeslag op 11 november 1942 in de Indische Oceaan, de betekenis van de Ondina, de Japanse raiders en de reactie in India op de behaalde overwinning.

Op woensdag 5 oktober 2011, aanvang 15.00 uur wordt U welkom geheten in het bestuurscentrum Villa Rams Woerthe, Gasthuislaan 2 te Steenwijk.

Programma:

15.00 uurWelkomstwoord door mevrouw M.A.J. van der Tas,
Burgemeester van de gemeente Steenwijkerland.
15.10 uurDe Heer M. Rispens, voorzitter van het Stadsmuseum Steenwijk.
15.20 uur"Helden van de reddingsboten" (met verwijzing naar de boot "Willem Horsman") door de heer H. Stapel,
directeur van het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder.
15.45 uurOpening expositie door de heer R. Visser,
voorzitter van de stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945.
16.10 uurToelichting op de expositie door drs. W. Geluk, gastconservator

Na het officiële gedeelte wordt U, (onder het genot van een hapje en een drankje) in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de expositie in het Stadsmuseum, Markt 64, Steenwijk.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn (zie bijgevoegde antwoordkaart)

Het bestuur van het Stadsmuseum Steenwijk,

de secretaris, H. Nolles
de voorzitter, M. Rispens

Antwoordkaart

Helden van de Nederlandse Koopvaardij tijdens de 2e W.O.

Opening op 5 oktober 2011 aanvang 15.00 uur in bestuurscentrum
Villa Rams Woerthe, Gasthuislaan 2, Steenwijk.

Ik/wij kom(en) met ... personen (max. 2 pers.)


Naam: ...........................................................................
Adres: ...........................................................................
Woonplaats: .................................................................

inzenden graag voor 1 oktober 2011

Stadsmuseum Steenwijk
Markt 64
8331 HK Steenwijk